Scholarships / Announcements
# Title Date public File
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์การประยุกต์ใช้และการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ โดยศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน 07/04/2021
2 ประชาสัมพันธ์งาน Study in Japan Online Session 07/04/2021
3 ประชาสัมพันธ์ Aalen International Program 07/04/2021
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ Study in Japan 31/03/2021
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) 31/03/2021
6 การรับครูอาสาสมัครชาวจีนประจำปีการศึกษา 2564 30/03/2021
7 ประชาสัมพันธ์งาน International Education Fair 2021 ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ 19/03/2021
8 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอิตาลี 19/03/2021
9 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมสเปน โดยสถาบัน Cervantes 19/03/2021